به اطلاع ان دسته از شرکت کنندگانی که مقاله آنان به صورت پوستر پذیرش شده است می رساند که می توانند قالب تهیه پوستر را از اینجا دانلود کنند. اندازه پوستر ها باید 100* 70  سانتی متر (70 عرض و 100 طول) باشد.