همایش آموزش شیمی تحت حمایت سیویلیکا قرار گرفت.
1396-11-02
همایش آموزش شیمی تحت حمایت سیویلیکا قرار گرفت.

 همایش کشوری دانش آموزش محتوای شیمی دانشگاه فرهنگیان در پایگاه دانش (ناشر تخصصی کنفرانس های کشور) Civilica ثبت گردید. تمامی مقالات پذیرفته شده در همایش پس از پایان همایش از طریق این پایگاه دسترس خواهد بود