اعلام هزینه های شرکت در همایش
1396-10-30
اعلام هزینه های شرکت در همایش

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که هزینه های شرکت در همایش و چگونگی پرداخت آن در قسمت ثبت نام/ راهنمای ثبت نام قرار داده شده است.