برگزاری کارگاه آموزشی
1396-10-19
برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی با عنوان: 


                          "آموزش نرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه شیمی"

 

توسط سرکار خانم دکتر اکرمی در روز چهارشنبه 9 اسفند 96 در همایش آموزش شیمی برگزار خواهد شد.

برای نام نویسی به قسمت ثبت نام /شرکت در کارگاه آموزشی مراجعه کنید.

به شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی شرکت ارائه خواهد شد.

امکان شرکت در کارگاه برای تمامی ثبت نام کنندگان در همایش وجود دارد.