حمایت کنندگان اصلی
سیویلیکا
سیویلیکا
حمایت کننده طلایی
وزارت آموزش و پرورش
دفتر همکاری های علمی شهید فهمیده
استانداری اصفهان
شهرداری اصفهان